Duurzaamheid

Bij Pelican Rouge Coffee Roasters is duurzaamheid geïntegreerd in onze dagelijkse gang van zaken. Samen met onze medewerkers, klanten en ketenpartners hebben we een gestructureerde aanpak ontwikkeld om te werken aan een duurzame toekomst. Zo hebben wij ons gecommitteerd aan vier strategische pillaren, die gericht zijn op de belangrijkste gebieden waar wij een positieve impact kunnen maken.

coffee-plantation
coffee-plantation

Product certificatie

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de lokale gemeenschappen. Daarom kunnen we met trots zeggen dat onze koffie is goedgekeurd door bekende certificeringsprogramma's en wordt verbouwd door onafhankelijke boeren. Ons doel is om in 2025 alle ingekochte en gebrande koffies gecertificeerd te hebben volgens 1 van de certificeringsprogramma's. Momenteel is meer dan 50% van onze koffie gecertificeerd volgens een van onderstaande certificeringen. Afhankelijk van de wensen van de klanten kunnen wij de verschillende gecertificeerde koffies aanbieden.

Rainforest Alliance koffie

Het Rainforest Alliance-certificeringsprogramma is een reeks praktische, maar ambitieuze vereisten voor landbouw- en toeleveringsketens, die zijn ontwikkeld tijdens een overlegperiode van twee jaar met boeren, bedrijven, NGO's, overheden en onderzoekers over de hele wereld. Het certificeringsprogramma is gericht op het beschermen van land en bossen op een manier die de rechten en welvaart van plattelandsgemeenschappen bevordert - en vice versa.

Enkele van de belangrijkste voordelen van het Rainforest Alliance-certificeringsprogramma zijn:

  • Voordelen voor het milieu: de Rainforest Alliance (RA) certificeringsprogramma bevordert klimaatbestendigheid vanaf de basis, beschermt de bossen in de wereld, bevordert klimaat slimme teelttechnieken, vegetatie op de boerderij en koolstofopslag die boeren kunnen helpen zich aan te passen aan en zich voor te bereiden op de gevolgen .
  • Sociale voordelen: gecertificeerde boerderijen en verwerkingsfaciliteiten moeten interne toezichtcomités oprichten om vooruitgang te boeken op het gebied van de bescherming van de mensenrechten. Als mensenrechtenschendingen, met name in verband met genderongelijkheid, worden vastgesteld, implementeren commissieleden het RA-saneringsprotocol en volgen ze nauwlettend toezicht op.
  • Economische voordelen: Veel landarbeiders verdienen niet genoeg om in hun basisbehoeften te voorzien, zelfs niet als ze het minimumloon betalen. Daarom pleit de Rainforest Alliance voor een leefbaar loon dat gericht is op welvaart op het platteland door de dagelijkse kosten van het leven te dekken - voedsel, water, huisvesting, kleding, gezondheidszorg, onderwijs - met genoeg over om wat spaargeld op te slaan.

Fairtrade koffie

Fairtrade gecertificeerde koffie wordt geproduceerd in overeenstemming met strenge milieu-, economische en sociale normen, evenals audits door een geaccrediteerde externe auditor, FLOCERT. Eenvoudiger, het hebben van het Fairtrade-keurmerk betekent dat de boeren en arbeiders die koffie verbouwden een eerlijke deal krijgen, dat de boerderijen prioriteit geven aan de rechten van werknemers en zich houden aan vastgestelde milieunormen.

De Fairtrade standarden zijn:

  • Economische normen voor fabrikanten om de voordelen van handel eerlijker te verdelen. Deze omvatten zaken als het betalen van de Fairtrade Minimumprijs en de Premium, waarbij traceerbaarheid van het product door middel van administratie en transparantie in handelsrelaties vereist is
  • Sociale normen voorkomen uitbuiting van kinderarbeid of discriminerende arbeidspraktijken op coöperatief niveau. Het heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden (zoals het hebben van arbeidscontracten), de mogelijkheid voor werknemers om zich te organiseren en democratisch stemmen als onderdeel van hun lidmaatschap.
  • Milieunormen zijn bedoeld om de impact van producenten op de planeet te minimaliseren, terwijl ze toch voldoen aan de geografische realiteit en hun bedrijfsgroei. Het verbiedt het gebruik van gevaarlijke pesticiden en GGO-zaden, beschermt natuurlijke hulpbronnen en stimuleert milieuvriendelijke teelt en stimuleert biologische landbouw door middel van een hogere premie en minimumprijs

Biologisch

Het “biologische” label, dat tevens dient als officiële Europese certificering, wordt toegepast op producten die zijn geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of meststoffen. Om in aanmerking te komen voor het label moeten alle partijen binnen de koffieproductieketen een biologische certificering hebben. Dat zijn boeren, handelaren, koffiebranders, verpakkers en groothandels, maar geen retailers of horecaondernemers.

Bedrijfs certificaten

Ecovadis

Pelican Rouge Coffee Roasters is voor het 6de jaar op rij beoordeeld door Ecovadis met een gouden waardering! Ecovadis heeft de  duurzaamheidsprestaties van Pelican Rouge Coffee Roasters op vier belangrijke onderwerpen beoordeelt, namelijk “Milieu”, “Arbeid en mensenrechten”, “Ethiek” en “Duurzame inkoop”. Met dit resultaat behoort Pelican Rouge Coffee Roasters tot de top 5 van 60.000 actieve bedrijven die werken met dit programma.

Ecovadis is een duurzaamheidplatform dat transparantie en duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen bevordert. Voor meer informatie kijk op: www.ecovadis.com

ISO 9001 & 14001

Wij zijn een ISO 14001 gecertificeerd bedrijf. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

coffee-beans-mobile.png
coffee-beans-mobile.png