Respect voor het milieu

We streven ernaar om onze CO2-impact in onze waardeketen, van boer tot kopje, te verminderen. In onze bedrijfsvoering doen we dit door meer gebruik te maken van hernieuwbare energie in onze Roaster en het efficiënter maken van onze processen. Verder richten we ons op het verminderen van de CO2-impact van onze koffie via programma’s lokaal bij de koffieboeren. Ook focussen wij ons op het verminderen en recyclen afval in onze productie en de hele waardeketen.

WE RICHTEN ONS OP HET VERMINDEREN VAN ONZE CO2 EMISSIE:

  • Net zero emissie in scope 1&2 tegen 2030
  • Net zero emissie in Scope 3 tegen 2040
  • 30% afval reductie (landfill) tegen 2030


Hernieuwbare energie

Een van de aandachtspunten voor Pelican Rouge Coffee Roaster is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk in de branderij zelf, door over te gaan op hernieuwbare energie. Een van de manieren om dit doel te bereiken is door 2.487 zonnepanelen met een capaciteit van 1.151 kWh op het dak van de brander te plaatsen. Naast duurzame energie kijken we ook intern naar onze processen om te kijken waar we kunnen veranderen of innoveren om minder energie te verbruiken. Dit is een continu proces waarbij we al veranderingen hebben doorgevoerd door over te stappen op Ledverlichting in de hele branderij.

Afval

Het meeste organische afval van de branderij wordt wekelijks ingezameld en verwerkt tot groene stroom en warmte in een biomassavergistingsinstallatie. De overige afvalstromen, zoals o.a. plastic, worden gescheiden ingezameld. In 2021 hebben we een pilot opgezet om vibrerende stille blokken te maken uit het plastic afval. Deze blokken zijn ontwikkeld om geluidsoverlast van trottoirs te minimaliseren zonder de signaleringsfunctie voor automobilisten uit het oog te verliezen.

coffee-beans-mobile.png
coffee-beans-mobile.png