Privacy & Cookie Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Pelican Rouge Coffee Roasters Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Pelican Rouge Coffee Roasters enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Pelican Rouge Coffee Roasters kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Pelican Rouge Coffee Roasters De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Pelican Rouge Coffee Roasters is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelican Rouge Coffee Roasters Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Pelican Rouge Coffee Roasters beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Pelican Rouge Coffee Roasters enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank.Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Pelican Rouge Coffee Roasters maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Pelican Rouge Coffee Roasterswebsite maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Pelican Rouge Coffee Roasters verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van Pelican Rouge Coffee Roasters zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Pelican Rouge Coffee Roasters werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@pelicanrouge.nl

Gebruik van verkregen informatie

Pelican Rouge Coffee Roasters kan uw verkregen gegevens gebruiken om Pelican Rouge nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Pelican Rouge Coffee Roasters zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Pelican Rouge koopt of verkoopt van tijd tot tijd (delen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer een verkocht bedrijfsonderdeel samenhangt met Pelican Rouge producten kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van uw medewerkers.

Links

De website van Pelican Rouge Coffee Roasters bevat links naar andere sites. Pelican Rouge Coffee Roasters oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Pelican Rouge Coffee Roasters de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Pelican Rouge Coffee Roasters heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Het privacybeleid van Pelican Rouge kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2017.