Duurzaamheid

Certificaten

We erkennen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de lokale gemeenschappen. Daarom kunnen we met trots zeggen dat onze koffie is goedgekeurd door bekende certificering labels en is geteelt door onafhankelijke boeren, bijna 50% van onze koffie is gecertificeerd. We doen er alles aan om onze verpakkingen milieuvriendelijkere te maken: onze verpakkingen zijn al sinds 2003 aluminiumvrij en CO2-neutraal.

Ecovadis 2022 certificaat

Duurzaamheidsrapport:

Het duurzaamheidsrapport van Selecta geeft een overzicht van de activiteiten die worden ondernomen op het gebied van milieu, verantwoorde producten, gemeenschap en werkplek. Als Pelican Rouge Coffee Roasters maken wij onderdeel uit van Selecta en zetten wij ons in voor deze duurzame aanpak. Deze is gebaseerd op vier strategische pijlers:

  • Respect voor onze omgeving
  • Onze verantwoorde producten
  • Ondersteunen van onze gemeenschap
  • Plezierige werkplek

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen in het nieuwe duurzaamheidsrapport: https://www.selecta.com/int/en/selecta-group/sustainability

certifications

Voor het 5de jaar op rij een gouden waardering van Ecovadis!

Pelican Rouge Coffee Roasters is voor het 5de jaar op rij beoordeeld door Ecovadis met een gouden waardering! Ecovadis heeft de  duurzaamheidsprestaties van Pelican Rouge Coffee Roasters op vier belangrijke onderwerpen beoordeelt, namelijk “Milieu”, “Arbeid en mensenrechten”, “Ethiek” en “Duurzame inkoop”. Met dit resultaat behoort Pelican Rouge Coffee Roasters tot de top 5 van 60.000 actieve bedrijven die werken met dit programma.

Ecovadis is een duurzaamheidplatform dat transparantie en duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketen bevordert.
Voor meer informatie kijk op: www.ecovadis.com

Sustainability report

Circulaire economie

Duurzaamheid bij Pelican Rouge betekent dat we er alles aan doen om onze impact op het milieu te minimaliseren dit beleid zetten wij om in concrete activiteiten. Dat is de reden dat we met hulp van Better Future Factory en Cirkellab in staat zijn geweest om afval om te zetten tot een nieuw product. Het plastic afval van de verpakkingen word gevormd tot een koffie klopper een uitklopbak waar je je koffiedrap in kan verzamelen. Door waardevolle grondstoffen te hergebruiken, helpen we onze CO2-voetafdruk te verkleinen en onze afvalverwerkingskosten tot een minimum te beperken. Dit doen we door ongeveer 60 ton aan restafval van plastic in gebruik te nemen. De grootte van deze activiteiten gecombineerd met onze duurzame initiatieven stellen ons in staat om een positieve voetafdruk achter te laten

CO2 doelstelling 2020

Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters gaan samen hun CO2 footprint sterk verlagen. Door de integrale benadering van CO2 reductie dragen wij bij aan de mondiale klimaatdoelstellingen en kunnen we een enorme impact maken. Samen hebben we de ambitie opgesteld om onze  footprint in 2030 te halveren ten opzichte van 2019.

In 2019 was onze footprint 7.316 ton CO2,  die hebben we in 2020 gereduceerd tot een footprint van 5.095 ton CO2. Dit is een reductie van 30%.

CO2 Footprint
Onze CO2 footprint wordt vooral bepaald door de uitstoot van ons zakelijke wagenpark en het branden en produceren van koffie. Om onze ambitie en doelstellingen te kunnen realiseren, nemen wij de volgende maatregelen op de grootste uitstootbronnen:

Scope 1

  • Elektrisch vervoer wordt de norm.
  • Wij besparen brandstof voor onze operators en monteurs door het gebruik van een slimme routeplanning-software gebaseerd op telemetrie. Hierdoor voorkomen we onnodige kilometers.
  • Wij informeren onze medewerkers actief over het brandstofverbruik, tips voor brandstofbesparing en ‘Het Nieuwe Rijden’.

Scope 2

  • Zonnepanelen op het dak van de branderij.
  • Lampen worden indien de levensduur is afgelopen vervangen door LED lampen. Ook bij interne verbouwingen kiezen we voor een versnelde implementatie van LED lampen.
  • Wij kiezen bij voorkeur voor lokaal opgewekte groene stroom.

Hieronder is onze CO2 footprint visueel weergegeven in de verschillende uitstoot bronnen.

Tabel verdeling gezamenlijke CO2 uitstoot van Selecta Nederland en Pelican Rouge Coffee Roasters.

Gunningsproject

Het grootste gedeelte van de CO2 uitstoot gerelateerd aan het gunningsproject valt onder scope 1. Dit betreft de kilometers gereden voor het gunningsproject, naar de verschillende locaties. Deze zijn apart meegenomen en komt op een totaal van 51,3 ton CO2 uitstoot. De komende jaren zal er nog een verdere uitrol van het project plaats vinden waar wij samen met onze partners sturen op een duurzamere samenwerking en verschillende reductie maatregelen nog zullen toepassen.

 

Participaties

Ondanks de bewogen afgelopen 2 jaren zijn wij wel onverminderd door blijven gaan met het aansluiten bij initiatieven en participaties om samen met verschillende stakeholders bij te dragen aan duurzaamheid. De afgelopen 2 jaar heeft dit voor ons het volgende opgeleverd;

De groene pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich actief inzetten op het gebied van duurzaamheid. Met de groene pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we niet alleen denken aan geld verdienen. We denken ook aan duurzaamheid, aan klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging.

Ook heeft Pelican Rouge Coffee Roasters zich aangesloten bij het platform Duurzame Bedrijven Route. ; vanaf 2022 vindt er een jaarlijkse Duurzame Bedrijven Route plaats, waarbij bedrijven de mogelijkheid krijgen om bij elkaar in de keuken te kijken en ideeën op te doen om hun eigen bedrijf te gaan verduurzamen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze bedrijfsprofiel op SKAO. https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Selecta_Netherlands_BV

Certificaat CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;

B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;

C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters zitten nu op Niveau 3, en hebben de ambitie om naar Niveau 5 te gaan.